Cennik

Nasze ZNIŻKI na wszystkie zajęcia grupowe:

Zniżki nie łączą się ze sobą i nie dotyczą zajęć indywidualnych.


Kursy maturalne, językowe, ósmoklasisty i korepetycje: indywidualnie i grupowo TANIO i PROFESJONALNIE!

Korepetycje TANIO!

Korepetycje indywidualne i grupowe z przedmiotów: polski, angielski, niemiecki, rosyjski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, historia, wos, geografia.

Indywidualne Grupy wieloosobowe:
2-os. 3-4-os. 5-6-os. 7-10-os.
100 zł 70 zł 60 zł 50 zł 45 zł

Kursy maturalne TANIO!

Kursy przygotowujące do matury w grupach maksymalnie 10-osobowych z przedmiotów: polski, angielski, niemiecki, rosyjski, historia, wos, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Nazwa kursu Częstotliwość spotkań Liczba godz. w miesiącu Liczba godz. całego kursu Cena za godz. od
Kurs standardowy 1 raz w tygodniu po 2 h 8 h 64 h 45 zł
Kurs intensywny 2 razy w tygodniu po 2 h 16 h 64 h 45 zł

Istnieje możliwość opłacania kursu miesięcznie (w 8 ratach).

Kursy przygotowujące do matury rozszerzonej z dwóch wybranych przedmiotów w grupach maksymalnie 10-osobowych w blokach tematycznych:

Nazwa bloku Przedmioty Częstotliwość spotkań Liczba godz. w miesiącu Liczba godz. całego kursu Cena za godz.
Prawniczy polski
+ historia
2 razy w tygodniu po 2 h 16 h 128 h 45 zł
polski
+ wos
2 razy w tygodniu po 2 h 16 h 128 h 45 zł
Medyczny biologia + chemia 2 razy w tygodniu po 2 h 16 h 128 h 45 zł
biologia + fizyka 2 razy w tygodniu po 2 h 16 h 128 h 45 zł
Techniczny matematyka + fizyka 2 razy w tygodniu po 2 h 16 h 128 h 45 zł
matemat. + geografia 2 razy w tygodniu po 2 h 16 h 128 h 45 zł
Lingwistyczny polski + angielski 2 razy w tygodniu po 2 h 16 h 128 h 45 zł
polski + niemiecki 2 razy w tygodniu po 2 h 16 h 128 h 45 zł

Istnieje możliwość opłacania kursu miesięcznie (w 8 ratach).

Kursy ósmoklasisty

Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty w grupach maksymalnie 10-osobowych z języka polskiego, matematyki i języka obcego.

Nazwa kursu Częstotliwość spotkań Liczba godz. w miesiącu Liczba godz. kursu Cena za godz.
Humanistyczny 1 raz w tygodniu po 2 h 8 h 64 h 45 zł
Matematyczny 1 raz w tygodniu po 2 h 8 h 64 h 45 zł
Językowy 1 raz w tygodniu po 2 h 8 h 64 h 45 zł

Kursy językowe

Kursy językowe prowadzimy w grupach maks. 8-osobowych!

Nazwa kursu Częstotliwość spotkań Liczba godz. w miesiącu Liczba godz. kursu Cena za godz.
Standardowy 2 razy w tygodniu po 1 h 8 h 75 h 45 zł
Intensywny 2 razy w tygodniu po 2 h 16 h 150 h 45 zł
NOWOŚĆ!!!
Angielski techniczny
1 raz w tygodniu po 2 h 8 h 75 h 45 zł

Konwersacje

Przedmiot Liczba godzin Cena
Angielski – konwersacje 1 h 100 zł/h
Niemiecki – konwersacje 1 h 100 zł/h
Rosyjski – konwersacje 1 h 100 zł/h
Ceny za konwersacje indywidualne. Istnieje możliwość zorganizowania zajęć w grupach 2, 3, 4, 5, 6-osobowych.

Zajęcia rozwijające

Nazwa kursu Liczba godzin Cena za miesiąc Opłata jednorazowa
za materiały plastyczne
Zajęcia matematyczne 4 h 280 zł -
NOWOŚĆ!!!
Nauka programowania
4 h 480 zł -
Ceny za zajęcia w grupach 4-osobowych.

* Zajęcia grupowe: 1 godz. lekcyjna trwa 50 min.
* Zajęcia indywidualne: 1 godz. lekcyjna trwa 50 min.